Ved Louvre

Pyramiden utenfor Louvre

Pyramiden utenfor Louvre